Heraklovci

Text hesla

Heraklovci — podľa gréckej tradície potomkovia a nasledovníci bájneho hrdinu Herakla. Usilovali sa ovládnuť krajinu kráľa Eurysthea, ktorý ich chcel zahubiť. Vodcami Heraklovcov boli Hyllos (syn Herakla) a Démofoón (syn Thésea). Obyvatelia Atén poskytli Heraklovcom azyl a spoločne s nimi zvíťazili nad Eurystheom, čím Heraklovci onedlho získali moc nad mestami Peloponézu. Podľa veštby sa však vrátili predčasne, ich moc bola dočasná. Hyllos v úsilí získať naspäť Mykény a Tiryns zle pochopil vešteckú radu, aby počkal na tretí plod. Po troch rokoch zaútočil na Tiryns, bol však porazený. Zvíťaziť sa podarilo až tretej generácii Heraklovcov, ktorá dobyla celý Peloponéz. Od Hylla odvodzovali pôvod neskorší dórski králi, výraz návrat Heraklovcov označoval obdobie dórskej invázie. Námet Euripidovej tragédie Heraklovci (Hérakleidai, 428 pred n. l.).

Zverejnené vo februári 2008.

Heraklovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heraklovci