héraion

Text hesla

héraion [gr.] — grécky antický chrám zasvätený bohyni Hére. K najvýznamnejším patril čiastočne zachovaný héraion na ostrove Samos (538 – 522 pred n. l.) postavený v iónskom slohu, ako aj héraiony v dórskom slohu vybudované v Olympii (koniec 6. stor. pred n. l.) a v Argu (8. – 5. stor. pred n. l.).

Zverejnené vo februári 2008.

Héraion [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heraion