Henclová

Text hesla

Henclová — obec v okrese Gelnica v Košickom kraji vo Volovských vrchoch v Slovenskom rudohorí, 635 m n. m.; 107 obyvateľov (2017); miestne časti: Henclová, Tichá Voda. Písomne doložená 1548 ako Henczfalwa, 1808 Henzlova, 1863 – 88 Henclova, 1892 – 1902 Henzlova, 1907 – 13 Henclófalva, 1920 Henzlová, 1927 Henclová. R. 1926 bola k Henclovej pričlenená obec Štilbach, dnešná miestna časť Tichá Voda (písomne doložená 1344 ako Lassyupatak in Teutonico Stilbach, 1863 Stellbach, 1873 – 88 Stillbach, 1892 Lassupatak, 1895 – 1913 Lassúpatak, 1920 Štilbach, Šteľbach, 1926 Štilbach). Henclová vznikla asi v 14. stor. spolu so Štilbachom ako banská osada. Patrili hradnému panstvu Krásna Hôrka. Obyvatelia sa pôvodne zaoberali baníctvom a pálením uhlia, neskôr tkaním plátna a súkna i výrobou dreveného riadu, 1498 – 1527 tam boli v prevádzke huty a hámre. Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie (1890 – 91, rozšírený 1940), v miestnej časti Tichá Voda eklektický rímskokatolícky Kostol sv. Jozefa (1889 – 92, postavený na mieste staršieho, doloženého 1349, 1931 obnovený). Pamätník SNP (1959). V katastri obce sa nachádza prírodná rezervácia Polianske rašelinisko (vyhlásená 1993, rozloha 19,3 ha) zameraná na ochranu zachovaného rašeliniska s komplexom rastlinných spoločenstiev na priľahlých pasienkoch.

Zverejnené vo februári 2008.

Henclová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/henclova