hemiplégia

Text hesla

hemiplégia [gr.] — úplné ochrnutie (obrna) pravej alebo ľavej polovice tela, prípadne i časti alebo celej tváre. Základným typom je cerebrálna (mozgová) hemiplégia, ktorá nadobúda po odznení pseudochabého akútneho štádia centrálny charakter. Centrálna hemiplégia sa vyznačuje príznakmi spastickej obrny. Poškodenie kortikospinálnych dráh vo vnútornom puzdre sa prejavuje centrálnou druhostrannou hemiplégiou a príznakmi centrálnej lézie tvárového nervu na strane hemiplégie (ochrnutím dolnej časti mimického svalstva). Poškodenie kortikospinálnych a kortikobulbárnych dráh v mozgovom kmeni vyvoláva obraz tzv. alternujúcich hemiplégií, pri ktorých je na poškodenej strane porucha niektorého hlavového nervu (III., VII., XII.) a na druhej strane hemiplégia rôzneho stupňa (kortikospinálne dráhy sú poškodené ešte pred skrížením a súčasne sú postihnuté jadrá niektorých hlavových nervov). Podľa výšky patologického procesu v mozgovom kmeni sa rozlišuje horná alternujúca hemiplégia, ktorá vzniká pri poškodení stredného mozgu a prejavuje sa poruchou funkcie III. hlavového nervu na homolaterálnej (súhlasnej) strane a hemiplégiou na kontralaterálnej (protiľahlej) strane (ak je porucha vpravo, prejaví sa na pravej strane poklesom mihalnice, strabizmom a rozšírením zrenice a na ľavej hemiplégiou), stredná alternujúca hemiplégia, ktorá vzniká pri poškodení Varolovho mosta a prejavuje sa periférnou obrnou mimického svalstva z lézie VII. hlavového nervu na poškodenej strane a druhostrannou hemiplégiou, a dolná alternujúca hemiplégia, ktorá vzniká pri poškodení v predĺženej mieche a prejavuje sa periférnou parézou XII. hlavového nervu na strane mozgového ložiska a druhostrannou (skríženou) hemiplégiou; na poškodenej strane predĺženej miechy je porucha hybnosti jazyka, kým na druhej strane je hemiplégia. Alternujúce hemiplégie sú najčastejšie cievneho pôvodu, môže však ísť aj o následok zápalového alebo nádorového procesu. Liečba: veľmi dôležitá je rehabilitácia, nevyhnutné je polohovanie najmä hornej končatiny.

Zverejnené vo februári 2008.

Hemiplégia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemiplegia