hemimorfia

Text hesla

hemimorfia [gr.] — v kryštalografii úkaz, pri ktorom plochy vznikajúce na jednom konci osi (polárna os) sa odlišujú od plôch vznikajúcich na druhom konci osi. Pri hemimorfii sa kryštálové tvary rozpadajú na horné a dolné. Hemimorfia sa prejavuje napr. na hemimorfite a turmalíne.

Text hesla

hemimorfia [gr.] — v kryštalografii úkaz, pri ktorom plochy vznikajúce na jednom konci osi (polárna os) sa odlišujú od plôch vznikajúcich na druhom konci osi. Pri hemimorfii sa kryštálové tvary rozpadajú na horné a dolné. Hemimorfia sa prejavuje napr. na hemimorfite a turmalíne.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hemimorfia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemimorfia