hematoencefalická bariéra

Text hesla

hematoencefalická bariéra — fyzikálno-chemická bariéra oddeľujúca krv (krvné riečisko) od mozgu (mozgového tkaniva), cez ktorú selektívne prúdia krvné plyny a živiny, a to lipofilné alebo hydrofilné látky, pre ktoré je v hematoencefalickej bariére špecifický transportný systém. Hematoencefalickú bariéru nemajú novorodenci; pri niektorých ochoreniach dospelých (napr. pri zápale mozgových blán) sa môže narušiť zmenou jej priepustnosti pre polárne látky.

Zverejnené vo februári 2008.

Hematoencefalická bariéra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hematoencefalicka-bariera