héliová hviezda

Text hesla

héliová hviezda

1. hviezda spektrálneho typu O alebo B, ktorá má v spektre veľmi silné čiary hélia. Čiary vodíka sú veľmi slabé alebo nie sú prítomné, čo svedčí o slabom zastúpení alebo neprítomnosti vodíka v povrchových vrstvách hviezdy. Strata povrchových vrstiev bohatých na vodík môže nastať buď v dvojhviezde, keď sa na konci štádia prenosu hmoty z hmotnejšej na menej hmotnú zložku odkryje héliové jadro, v ktorom sa všetok vodík termonukleárnymi reakciami premenil na hélium, alebo vo veľmi svietivých Wolfových-Rayetových hviezdach pod vplyvom silného hviezdneho vetra. S výnimkou bielych trpaslíkov sú héliové hviezdy pomerne vzácne, ich príkladom sú Bidelmanove hviezdy;

2. hviezda spektrálneho typu B s abnormálne silnými čiarami neutrálneho hélia v spektre, pričom čiary vodíka sú normálne; → chemicky pekuliárna hviezda (typ He-strong).

Zverejnené vo februári 2008.

Héliová hviezda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heliova-hviezda