heliosféra

Text hesla

heliosféra [gr.] — priestor okolo Slnka obklopujúci slnečnú sústavu, v ktorom prevládajú magnetické sily Slnka a slnečného vetra nad magnetickým poľom a tlakom medzihviezdneho plynu (medzihviezdneho vetra). Heliosféra predstavuje magnetosféru Slnka. Má kvapkový tvar, ktorý je spôsobený medzihviezdnym vetrom vanúcim od stredu Galaxie (heliosféra je vlastne dutina v medzihviezdnom vetre), jej tvar a veľkosť však ovplyvňuje aj slnečná aktivita. Jej vonkajšia hranica, ktorá doteraz nebola prekročená žiadnou kozmickou sondou, sa nazýva heliopauza, za heliopauzou sa začína medzihviezdny priestor. Heliosféra sa rozprestiera do vzdialenosti 50 – 120 AU.

Zverejnené vo februári 2008.

Heliosféra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heliosfera