heliopauza

Text hesla

heliopauza [gr. + gr. > lat.] — oblasť medzi heliosférou a medzihviezdnym priestorom, v ktorej sa energia častíc slnečného vetra vyrovnáva s energiou častíc medzihviezdneho vetra. Nadzvuková rýchlosť častíc slnečného vetra sa po zrážkach s časticami medzihviezdneho vetra na začiatku heliopauzy znižuje na podzvukovú. Heliopauza sa nachádza vo vzdialenosti 80 – 150 AU, jej hranice sú nepravidelné a menia sa s fázou cyklu slnečnej aktivity. Vplyvom častíc medzihviezdneho vetra je smerom od centra Galaxie stlačená, v opačnom smere pretiahnutá. Často sa považuje za vonkajšiu hranicu slnečnej sústavy, niekedy sa pokladá za magnetopauzu slnečnej sústavy. Informácie o fyzikálnych podmienkach v heliopauze priniesli kozmické sondy Pioneer 10 a 11 a Voyager 1 a 2.

Zverejnené vo februári 2008.

Heliopauza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heliopauza