heliografické súradnice

Text hesla

heliografické súradnice — sústava súradníc na povrchu Slnka, obdoba geografických súradníc na Zemi. Heliografická šírka sa meria v oblúkových stupňoch (±90°) od slnečného rovníka smerom na sever alebo na juh (smerom k severnému pólu je kladná, smerom k južnému pólu záporná). Heliografická dĺžka sa počíta od 0° do 360° od základného, Carringtonovho poludníka (prechádzal stredom slnečného disku napoludnie 1. 1. 1854) smerom na východ (Carringtonova dĺžka) alebo od 0° do 90° na viditeľnej pologuli od okamžitého centrálneho poludníka (meridiánu) smerom na západ (kladná hodnota) alebo na východ (záporná hodnota). V tomto prípade sa údaje obvykle prepočítavajú na Carringtonovu dĺžku. Vzhľadom na diferenciálnu rotáciu Slnka je určovanie heliografickej dĺžky zložitejšie ako určovanie geografickej dĺžky na Zemi.

Zverejnené vo februári 2008.

Heliografické súradnice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heliograficke-suradnice