heliograf

Text hesla

heliograf [gr.], slnkomer — prístroj na registráciu trvania slnečného svitu počas dňa; automaticky zaznamenáva výskyt priameho slnečného žiarenia s intenzitou nad 120 W/m2. V sieti meteorologických staníc sa najčastejšie používa Campbellov-Stokesov heliograf skonštruovaný 1853 Johnom Francisom Campbellom (*1822, †1855) a zdokonalený G. G. Stokesom. Pozostáva zo šošovky tvaru gule koncentrujúcej slnečné lúče do ohniska, v ktorom je umiestnená registračná páska rozdelená na hodinové intervaly, prepaľovaná skoncentrovanými slnečnými lúčmi (ak slnečný kotúč nie je zatienený oblakmi). Pri slabej intenzite žiarenia môže byť povrch pásky len odfarbený. Okrem Campbellovho-Stokesovho heliografu sú známe i ďalšie konštrukčne odlišné heliografy, z ktorých najznámejšie sú Marvinov heliograf a Jordanov heliograf. Klasické heliografy sú na automatických meteorologických staniciach nahrádzané elektronickými slnkomermi zaznamenávajúcimi trvanie slnečného svitu pri intenzite priameho slnečného žiarenia nad 120 W/m2.

Zverejnené vo februári 2008.

Heliograf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heliograf