heliocentrické súradnice

Text hesla

heliocentrické súradnice — sústava súradníc určujúca polohu telies vzhľadom na stred Slnka. Heliocentrické súradnice (heliocentrická dĺžka a heliocentrická šírka) sa používajú na výpočet dráh telies obiehajúcich okolo Slnka. Po výpočte sa transformujú na geocentrické súradnice, v ktorých sa uvádza efemerida telesa.

Text hesla

heliocentrické súradnice — sústava súradníc určujúca polohu telies vzhľadom na stred Slnka. Heliocentrické súradnice (heliocentrická dĺžka a heliocentrická šírka) sa používajú na výpočet dráh telies obiehajúcich okolo Slnka. Po výpočte sa transformujú na geocentrické súradnice, v ktorých sa uvádza efemerida telesa.

Zverejnené vo februári 2008.

Heliocentrické súradnice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-13]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heliocentricke-suradnice