heliaktický východ

Text hesla

heliaktický východ — deň, keď sa hviezda prvýkrát v priebehu roka objaví tesne pred východom Slnka na rannej oblohe. Podľa heliaktického východu Síria určovali v starom Egypte začiatok záplav na Níle.

Text hesla

heliaktický východ — deň, keď sa hviezda prvýkrát v priebehu roka objaví tesne pred východom Slnka na rannej oblohe. Podľa heliaktického východu Síria určovali v starom Egypte začiatok záplav na Níle.

Zverejnené vo februári 2008.

Heliaktický východ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heliakticky-vychod