helebarda

Text hesla

helebarda [tal.] — sečná a bodná zbraň s dlhou násadou (tzv. žrďová zbraň), ktorú používala pechota v 13. – 17. storočí najmä v boji s jazdectvom. Vyvinula sa z dlhej drevenej palice, na ktorú sa pripevnil kosák, okolo 1300 sa kosák (neskôr zahnutá sekera v tvare kosáka) začal pripevňovať na kopiju. Často býva zamieňaná s kosou, sudlicou a s halapartňou, najmä ak má aj protihrot slúžiaci na stiahnutie jazdca.

Zverejnené vo februári 2008.

Helebarda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helebarda