Hektor

Text hesla

Hektor, gr. Hektór, lat. Hector — trójsky princ, syn kráľa Priama a jeho manželky Hekaby, starší brat Parida, manžel Andromachy, otec Astyanakta (Skamandria). V trójskej vojne popri Achillovi bojujúcom na strane Grékov najudatnejší hrdina na strane Trójanov. Zvíťazil nad Achillovým priateľom Patroklom, ktorého smrť Achilles pomstil. Homérov epos Ilias zachytáva Hektorovu dojímavú rozlúčku s Andromachou a Astyanaktom, s Priamom i s Hekabou pred odchodom do boja, súboj s Achillom, prehru a zomieranie, počas ktorého Hektor predpovedal Achillovi smrť, ako aj Achillovu bezcitnosť pri zohavení Hektorovej mŕtvoly, ktorú vláčil priviazanú o voz. Smútok Hektorových rodičov i manželky, Priamovo vykúpenie Hektorovho tela, prevezenie jeho mŕtvoly do Tróje a pohreb patria k najdojímavejším opisom v Iliade. Námet literárnych (W. Shakespeare: Troilos a Kressida), hudobných (F. Schubert: piesňové dueto Hektorov odchod, začiatok 19. stor., na námet básne F. Schillera) i výtvarných diel (Euthymidés: váza s postavami Hektora, Priama a Hekaby, okolo 500 pred n. l.; A. Canova: socha Hektor, 19. stor.).

Zverejnené vo februári 2008.

Hektor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hektor-0