Hekatoncheirovia

Text hesla

Hekatoncheirovia [gr.] — v gréckej mytológii storukí obri (z gr. hekaton – sto, cheir – ruka), Briareós, Kottos a Gyés (Gygés); synovia Gaie a Urana podobní Kyklopom. Uranos ich uvrhol do väzenia, odkiaľ ich brat Titan Kronos, zvíťaziac nad otcom Uranom, nevyslobodil, pretože sa obával ich sily. Napokon ich vyslobodil Kronov syn Zeus, za čo mu Hekatoncheirovia pomohli v boji proti Titanom, ktorých Zeus zvrhol do Tartaru a Hekatoncheirov ustanovil za strážcov ich väzenia.

Zverejnené vo februári 2008.

Hekatoncheirovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hekatoncheirovia