hekatomba

Text hesla

hekatomba [gr.] —

1. v starovekom Grécku obeť sto volov (z gr. hekaton – sto, bus, resp. bús – vôl) Diovi (Zeus) alebo Apolónovi;

2. neskôr akákoľvek veľká hromadná obeť (najmä ľudských životov).

Zverejnené vo februári 2008.

Hekatomba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hekatomba