Heim, Albert

Text hesla

Heim [hajm], Albert, 12. 4. 1849 Zürich – 31. 8. 1937 tamže — švajčiarsky geológ a glaciológ. R. 1873 – 1911 profesor na Vysokej škole technickej (Eidgenössische Technische Hochschule), od 1875 aj na univerzite v Zürichu. Sformuloval pojmy tektoniky pásmových pohorí. Zdôraznil význam tangenciálnych pohybov zemskej kôry v Alpách pôsobiacich približne vodorovne so zemským povrchom a súvisiacich s horizontálnymi pohybmi. Za príčinu zemetrasení označil tektonické procesy. Významne prispel ku glaciologickému výskumu. Zasadzoval sa za ochranu fauny a krajiny. R. 1898 podnikol prvý vedecký prelet balónom nad Alpami. Najvýznamnejšie diela: Prieskumy o mechanizme horotvorby (Untersuchungen über den Mechanismus der Gebirgsbildung, 1878, 2 zväzky, atlas), Rukoväť náuky o ľadovcoch (Handbuch der Gletscherkunde, 1885), Geológia Švajčiarska (Geologie der Schweiz, 1918 – 22, 2 zväzky).

Zverejnené vo februári 2008.

Heim, Albert [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heim-albert