Heilbroner, Robert Louis

Text hesla

Heilbroner [hajl-], Robert Louis, 24. 3. 1919 New York – 4. 1. 2005 tamže — americký ekonóm, predstaviteľ amerického ekonomického inštitucionalizmu. Od 60. do konca 90. rokov 20. stor. vyučoval na newyorskej Novej škole sociálnych štúdií (New School for Social Research), od 1972 emeritný profesor.

Venoval sa dejinám ekonomických teórií, neskôr problematike ekonomických systémov a spoločenskej kontrole ekonomiky, upozorňoval na krízu industriálnej spoločnosti. Autor vyše 20 kníh, množstva článkov a odborných štúdií, najznámejšie je jeho dielo Svetskí filozofi: životy, doba a myšlienky veľkých ekonomických mysliteľov (The Worldly Philosophers: The Lives, Times, and Ideas of the Great Economic Thinkers, 1953). Ďalšie diela: Skúmanie ľudskej perspektívy (An Inquiry into the Human Prospect, 1974), Marxizmus: za a proti (Marxism: For and Against, 1980), Kapitalizmus 21. storočia (Twenty-First Century Capitalism, 1993) a i.

Zverejnené vo februári 2008.

Heilbroner, Robert Louis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heilbroner-robert-louis