Heidelberský katechizmus

Text hesla

Heidelberský katechizmus [haj-] — katechizmus reformovanej cirkvi (evanjelickej cirkvi helvétskeho vyznania, kalvínov) prvýkrát vydaný v januári 1563. Napísaný na podnet falckého kurfirsta Fridricha III. Pobožného s cieľom posilniť a zjednotiť reformovanú vetvu protestantov na území Falcka. Obsahuje vierouku kalvínskeho učenia a vymedzuje ho voči luteránskej a katolíckej vierouke. Hlavný podiel na jeho formulovaní mali profesori teológie na univerzite v Heidelbergu Caspar Olevianus (*1536, †1587) a Zacharias Ursinus (*1534, †1583). Pôvodne bol vydaný v nemčine, holandčine, angličtine, francúzštine a gréčtine, 1619 v češtine a v tom istom roku uznaný Dordrechtskou synodou. Zaradil sa k najrozšírenejším knihám reformovaného kresťanstva. Jeho 129 otázok a odpovedí je rozdelených na tri hlavné časti: 1. bieda hriešneho človeka; 2. vykúpenie človeka, 3. vďačnosť ako ľudská odpoveď na Božie konanie.

Zverejnené vo februári 2008.

Heidelberský katechizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heidelbersky-katechizmus