Heftaliti

Text hesla

Heftaliti — stredoázijský, jazykovo neidentifikovaný kočovný kmeň nejasného pôvodu, ktorý obýval stepi južne od Altaja. V 2. storočí n. l. začali Heftaliti postupovať spolu s Hunmi na západ, v 5. storočí ohrozovali sásánovskú Perziu a pod svoju kontrolu dostali rozsiahle územia Strednej Ázie, Afganistanu a východného Iránu, koncom 5. alebo začiatkom 6. storočia vpadli do Indie a rozvrátili ríšu Guptovcov, v 2. polovici 6. storočia boli porazení západnými turkickými kmeňmi. Podľa byzantských zdrojov sa vyznačovali svetlou pleťou, preto sa v niektorých prameňoch nazývajú Bieli Huni. V čínskych prameňoch označovaní menom Chua (Chua-tun).

Zverejnené vo februári 2008.

Heftaliti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heftaliti