Hefele, Melchior

Popis ilustrácie

Melchior Hefele: Castrum doloris cisára Leopolda II., 1792, medirytina Carla Contiho, Galéria mesta Bratislavy

Text hesla

Hefele, Melchior, 11. 1. 1716 Kaltenbrunn, Nemecko – 17. 4. 1794 Szombathely, Maďarsko — rakúsky architekt klasicizujúceho baroka.

Bol ovplyvnený generáciou rakúskych barokových majstrov J. B. Fischera z Erlachu, A. Hildebrandta a B. Neumanna. Staviteľské vzdelanie a skúsenosti získal vo Würzburgu, keď spolupracoval pri výstavbe tamojšej katedrály. Začas pôsobil ako profesor kreslenia pri kráľovskej uhorskej garde vo Viedni. Jeho prvým významným samostatným dielom je hlavný oltár (1756) pútnického kostola v Sonntagbergu (Dolné Rakúsko), vďaka ktorému sa stal členom viedenskej Akadémie výtvarných umení (1757). Od 1757 architekt Uhorskej stavebnej komory, od 70. rokov 18. storočia aj hlavný architekt v Passau. Pracoval na významných cirkevných a šľachtických objednávkach vo Viedni i v Uhorsku. R. 1771 – 73 prestaval katedrálu v Győri, kde sa zoznámil so svojím neskorším mecenášom, biskupom Jánosom Szilyom, pre ktorého postavil v Szombathelyi seminár (1777 – 78), biskupský palác (1778 – 83) a dóm (od 1791). R. 1778 – 81 bol v Bratislave podľa jeho projektov postavený palác ostrihomského prímasa, arcibiskupa J. Baťána (→ Primaciálny palác), ktorý monumentalizáciou hmôt, racionálnym pôdorysom i kompozíciou priečelia s interiérmi v štýle Ľudovíta XVI. predznamenával nástup klasicizmu. Hefele pravdepodobne participoval aj na návrhu neskorobarokového paláca (1760 – 69) M. J. Esterháziho vo Fertőde. Málo známe, ale zaujímavé sú aj jeho návrhy príležitostných architektúr na sklonku činnosti. V Dóme sv. Štefana vo Viedni postavili podľa jeho projektu castrum doloris po smrti cisárov Jozefa II. (1790) a Leopolda II. (1792). Pri príležitosti korunovácie Leopolda II. 1790 postavili vo Viedni víťazný oblúk (na medirytine a kresbách označený signatúrou Melchior Hefele Archi. Inv. C. Schütz sculp.).

Zverejnené vo februári 2008.

Hefele, Melchior [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hefele-melchior