Héfaisteion

Text hesla

Héfaisteion — grécky antický chrám v Aténach nad agorou blízko centra štvrte Kerameikos zasvätený bohovi Héfaistovi a bohyni Aténe, nesprávne nazývaný Théseion. Chrám typu dórskeho periptera postavený okolo 440 pred n. l. za vlády Perikla v rovnakom období ako Parthenón a podľa jeho vzoru, je však menší a jednoduchší, jeho takmer 6 m vysoké dórske stĺpy sú približne o polovicu nižšie. Nachádzali sa v ňom kultové sochy Héfaista a Atény od Alkaména z Atén. Od 7. storočia skoro až do polovice 19. storočia slúžil ako kresťanský kostol (Hagios Georgios), vďaka čomu je jedným z najlepšie zachovaných gréckych antických chrámov (má aj strechu). Zo sochárskej výzdoby znázorňujúcej Heraklove činy, hrdinské činy Thésea a mýty spojené s Atikou sa čiastočne zachovali iónsky vlys, metópy a fragmenty štítov, vo východnej predsieni je zachovaný kazetový strop.

Zverejnené vo februári 2008.

Héfaisteion [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hefaisteion