Hedley, William

Text hesla

Hedley [hedli], William, 13. 7. 1779 Newburn (pri Newcastle upon Tyne), Northumberland – 9. 1. 1843 Burnhopeside Hall (pri Lanchestri), Durham — britský banský dozorca a vynálezca. Navrhol priamo spojiť (bez sprostredkovania, napr. vahadlami) parný stroj lokomotívy s kolesami; ako prvý zistil a pokusmi potvrdil, že veľkosť trenia závisí od tlaku kolies na koľajnice. Na tomto tzv. adhéznom princípe postavil prvú komerčne úspešnú lokomotívu Puffing Billy (patentovaná 13. 3. 1813), ktorá slúžila takmer päťdesiat rokov na dopravu uhlia na päťmíľovej (asi 8 km) trase Wylam – Lemington-on-Tyne (dnes súčasť Newcastle upon Tyne). R. 1828 skonštruoval parnú pumpu, ktorá výrazne zlepšila možnosti odčerpávania vody z baní a jej používanie sa rozšírilo v baniach celého severného Spojeného kráľovstva.

Zverejnené vo februári 2008.

Hedley, William [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hedley-william