hedenbergit

Text hesla

hedenbergit, CaFe2+Si2O6 — minerál zo skupiny pyroxénov, kyslíkatý silikát (kremičitan) vápnika a železa, obsahuje aj mangán alebo horčík. Kryštalizuje v monoklinickej sústave, vytvára krátke prizmatické kryštály často s celistvým, steblovitým alebo doštičkovitým habitom. Má hnedastozelenú, svetlo- až tmavozelenú alebo čiernu farbu, svetlosivý vryp so zelenkavým odtieňom a sklený alebo matný lesk. Vzniká v mramoroch a rozličných typoch vyvretých hornín.

Vyskytuje sa v Taliansku (Elba), Nórsku (Arendal), Švédsku, Rusku, Kazachstane a na skarnových ložiskách v Česku. Nazvaný podľa švédskeho mineralóga a chemika Andersa Ludviga Hedenberga (*1781, †1809).

Zverejnené vo februári 2008.

Hedenbergit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hedenbergit