Head-Smashed-In Buffalo Jump

Text hesla

Head-Smashed-In Buffalo Jump [hed smešt bafeleu džamp], Rozbitá hlava v skoku bizóna — prírodná a archeologická lokalita v Kanade v juž. časti provincie Alberta na úpätí Skalnatých vrchov asi 175 km juž. od Calgary. Predstavuje najstarší doklad kolektívneho organizovaného lovu (asi od 4000 pred n. l.). Zaberá rozsiahlu plochu (asi 975 305 m). Pozostáva z pastvín, na ktorých sa zhromažďovali stáda bizónov (tzv. zhromaždisko, angl. gathering basin), z tzv. pasce (miesto zabíjania, the kill), z pieskovcového zrázu hlbokého 18 m, z ktorého sa splašené bizóny vrhali nadol, a z tábora, v ktorom sa spracúvali (processing campsite). Počas archeologických výskumov (od 1938) boli v lokalite odkryté bohaté náleziská kamenných pracovných nástrojov a zbraní dokladajúcich osídlenie okolo 7000 pred n. l. R. 1981 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Zverejnené vo februári 2008.

Head-Smashed-In Buffalo Jump [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/head-smashed-buffalo-jump