Hažlín

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Hažlín — obec v okrese Bardejov v Prešovskom kraji v Ondavskej vrchovine v doline Hažlínky, 270 m n. m.; 1 078 obyvateľov (2021).

Obec je písomne doložená v roku 1414 ako Hensling, 1427 Ezleng, 1618 Haslin, 1773 Hajszlin, Haiszlin, Hajzlin, 1786 Hajszlin, Hayszlin, 1808 Haszlin, Haslín, 1863 Haszlin, v rokoch 1873 – 1913 Hazslin, v roku 1920 Hažlín.

Bola založená na zákupnom práve v 2. polovici 14. stor. na území panstva Kurima. Patrila hradnému panstvu Makovica a Cudarovcom.

Archeologické nálezy: osídlenie z eneolitu a bronzovej doby, depot bronzových predmetov (24 kusov) z neskorej bronzovej doby, zaniknutý objekt z neskorého stredoveku (15. stor.).

Stavebné pamiatky: pôvodne gotický rímskokatolícky Kostol povýšenia sv. kríža (prestavaný v 1. polovici 17. stor. a 1752), Kaplnka Panny Márie Karmelskej (1887).

V katastri sa nachádza železnatý minerálny prameň.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 11. júna 2023.

Hažlín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hazlin