Hažín nad Cirochou

Text hesla

Hažín nad Cirochou — obec v okrese Humenné v Prešovskom kraji na styku Vihorlatských vrchov, Beskydského predhoria a Ondavskej vrchoviny v doline Cirochy, 179 m n. m.; 671 obyvateľov (2017).

Písomne doložená 1451 ako Hasynna, 1773 Hassina, Hassyn, 1786 Haschina, 1808 Házsina, Hásina, Hažín, 1863 – 1902 Hazsina, 1907 – 13 Kisgezsény, 1920 Hážin, Malý Hažín, 1927 – 48 a od 1990 Hažín nad Cirochou. R. 1966 – 90 bola pričlenená k obci Kamenica nad Cirochou.

Obec prvýkrát písomne doložená ako majetok humenských Drugetovcov, ktorým patrila až do konca 17. stor. Okrem nich mali v obci už od 15. stor. podiely aj iné rodiny, v 18. stor. Draveckovci a Čákiovci, v 19. stor. Andrášiovci.

Archeologické nálezy: osídlenie z paleolitu, neolitu, mladšej bronzovej a mladšej rímskej doby, sídliská z raného (9. – 10. stor.) až vrcholného stredoveku (10. – 12. stor.). Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám sv. Michala archanjela (1790), Kaplnka trpiacej Bohorodičky (1922).

Zverejnené vo februári 2008.

Hažín nad Cirochou [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hazin-nad-cirochou