Haym, Rudolf

Text hesla

Haym [hajm], Rudolf, 5. 10. 1821 Grünberg, dnes Zielona Góra, Poľsko – 27. 8. 1901 Sankt Anton, Tirolsko, Rakúsko — nemecký filozof a publicista. Študoval filozofiu a teológiu v Halle a v Berlíne. R. 1848 sa stal členom frankfurtského Národného zhromaždenia, v ktorom bol zástancom malonemeckého riešenia, 1858 založil a do 1864 viedol časopis Preussische Jahrbücher, 1868 riadny profesor nemeckej literatúry na univerzite v Halle, 1873 – 74 rektor.

V rámci publicistiky a politickej činnosti stúpenec liberalizmu, výrazne ovplyvnený D. F. Straussom a pozitivistickou filozofiou. Svojím hlavným dielom Romantická škola (Die Romantische Schule, 1870) založil výskum romantizmu a predurčil ho na nasledujúce desaťročia. Ďalšie diela: Feuerbach a filozofia (Feuerbach und die Philosophie, 1847), Kríza nášho náboženského hnutia (Die Krisis unserer religiösen Bewegung, 1847), K charakteristike novopruskej politiky (Zur Charakteristik neupreussischer Politik, 1854), Hegel a jeho doba (Hegel und seine Zeit, 1857), Arthur Schopenhauer (Arthur Schopenhauer, 1864).

Zverejnené vo februári 2008.

Haym, Rudolf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haym-rudolf