Hayek, Fridrich August von

Popis ilustrácie

Fridrich August von Hayek

Text hesla

Hayek [-jek], Fridrich August von, 8. 5. 1899 Viedeň – 23. 3. 1992 Freiburg im Breisgau — britský ekonóm rakúskeho pôvodu. Absolvoval štúdium práva, ekonómie a politických vied na Viedenskej univerzite. R. 1927 – 31 spoluzakladateľ a riaditeľ Rakúskeho ústavu pre výskum konjunktúry (nem. Österreichisches Institut für Konjunkturforschung), 1931 – 50 profesor ekonómie a štatistiky na London School of Economics and Political Science (od 1938 mal britské štátne občianstvo), 1950 – 62 profesor sociálnych vied a etiky na Chicagskej univerzite, 1962 – 68 profesor hospodárskej politiky vo Freiburgu im Breisgau, 1969 – 74 hosťujúci profesor na univerzite v Salzburgu, neskôr sa vrátil do Freiburgu. R. 1947 jeden zo zakladateľov medzinárodnej organizácie Mont Pelerin Society združujúcej liberálnych ekonómov a popredné svetové osobnosti liberálneho zamerania.

Pokladaný za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov liberalizmu v ekonómii 20. stor. Stúpenec neoklasickej ekonomickej teórie, reprezentant neorakúskej školy. Známym sa stal vďaka svojej peňažnej teórii ekonomického cyklu. Odporca socializmu a štátnych zásahov do ekonomiky, kritik keynesovskej makroekonómie. Tvorca ekonomickej teórie rozptýlenej znalosti a teórie poznania. Zaoberal sa aj metodologickými otázkami spoločenských vied a analýzou právneho a inštitucionálneho usporiadania.

Hlavné diela: Peňažná teória a konjunktúrna teória (Geldtheorie und Konjunkturtheorie, 1929), Ceny a výroba (Prices and Production, 1931), Čistá teória kapitálu (The Pure Theory of Capital, 1941), Cesta do otroctva (The Road to Serfdom, 1944), Individualizmus a hospodársky poriadok (Individualism and Economic Order, 1949), Právo, zákonodarstvo a sloboda (Law, Legislation and Liberty, 1973 – 79, 3 zv.).

Nobelova cena za ekonómiu (1974, s G. Myrdalom) za prínos k rozvoju teórie peňazí a teórie hospodárskych cyklov a za analýzu vzájomnej závislosti ekonomických, sociálnych a inštitucionálnych javov.

Zverejnené vo februári 2008.

Hayek, Fridrich August von [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hayek-fridrich-august-von