Hay, John Milton

Popis ilustrácie

John Milton Hay

Text hesla

Hay [hej], John Milton, 8. 10. 1838 Salem, Indiana – 1. 7. 1905 Newbury, New Hampshire — americký politik, diplomat a spisovateľ. R. 1861 – 65 tajomník prezidenta A. Lincolna, potom diplomat v Paríži, vo Viedni a v Madride a novinár v New Yorku. R. 1897 vymenovaný za veľvyslanca v Spojenom kráľovstve. R. 1898 – 1905 minister zahraničných vecí USA (počas úradovania prezidentov W. McKinleyho a T. Roosevelta).

Zasadzoval sa za tzv. politiku otvorených dverí (angl. open door policy), a to najmä vo vzťahu k Číne (1900). Táto politika presadzovala v Číne rovnaké práva pre podnikateľov z iných štátov, pričom spĺňala znaky doložky najvyšších výhod a zdôrazňovala slobodu podnikania pre amerických obchodníkov (tzv. Hayova doktrína). Bol zodpovedný za prípravu budovania Panamského prieplavu (→ Hayova-Pauncefotova zmluva, → Hayova-Herránova zmluva, → Hayova-Bunauova-Varillova zmluva).

R. 1894 redigoval a vydal Lincolnove zobrané diela, spoluautor rozsiahlej 10-zv. biografie Abraham Lincoln: história (Abraham Lincoln: A History, 1890). Autor básnickej zbierky Kastílske dni (Castilian Days, 1871) a i., románu Živitelia rodiny: sociálne štúdia (The Bread-Winners: A Social Study, 1883, prvé vydanie časopisecky anonymne).

Zverejnené vo februári 2008.

Hay, John Milton [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hay-john-milton