Hawtrey, Ralph George

Text hesla

Hawtrey [hótri], Ralph George, sir, 22. 11. 1879 Slough, Buckinghamshire – 21. 3. 1975 Londýn — britský ekonóm. Pokračovateľ tradície peňažnej teórie cambridgeskej školy neoklasickej ekonómie. R. 1904 – 47 pôsobil na ministerstve financií, 1928 – 29 prednášal ekonómiu na Harvardovej univerzite v USA, 1947 – 52 profesor medzinárodnej ekonómie v Londýne. R. 1946 – 48 prezident Royal Economic Society. R. 1956 povýšený do šľachtického stavu.

Venoval sa najmä monetárnym otázkam a teórii obchodného cyklu. Autor vyše dvadsiatich kníh. Hlavné diela: Mena a úver (Currency and Credit, 1919), Obchodný cyklus (The Trade Cycle, 1926), Zlatý štandard v teórii a praxi (The Gold Standard in Theory and Practice, 1927), Dôchodky a peniaze (Incomes and Money, 1967).

Zverejnené vo februári 2008.

Hawtrey, Ralph George [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hawtrey-ralph-george