Havranec

Text hesla

Havranec, Gavrianec — obec v okrese Svidník v Prešovskom kraji na rozhraní Ondavskej a Laboreckej vrchoviny pri štátnej hranici s Poľskom, 385 m n. m.; 11 obyvateľov, 72,7 % slovenskej, 27,3 % rusínskej národnosti (2017).

Vznikla 1598 – 1618 na hradnom panstve Makovica, písomne doložená 1618 ako Gawriniecz, 1773 Gawranecz, Gavranecz, 1786 Gawranecz, 1808 Gavranyecz, Gawranec, 1863 – 82 Gavranec, 1888 – 1902 Gavranyec, 1907 – 13 Kishollód, 1920 Gavranec, Havranec, 1927 Havranec. Počas 2. svetovej vojny bola veľmi poškodená.

Stavebné pamiatky: drevený gréckokatolícky Chrám premenenia Pána (1968). V obci je minerálny prameň, do katastra zasahuje CHKO Východné Karpaty (→ Východné Karpaty).

Zverejnené vo februári 2008.

Havranec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havranec