Havas, Charles Louis

Text hesla

Havas [ava], Charles Louis, 5. 7. 1783 Rouen – 21. 5. 1858 Bougival — francúzsky novinár. R. 1832 otvoril v Paríži kanceláriu vyhotovujúcu preklady informácií zo zahraničnej tlače pre potreby domácich redakcií. Keďže náhodný výber informácií z anglickej či z nemeckej tlače neposkytoval čitateľovi dostatočný obraz o dianí vo svete, 1835 založil prvú spravodajskú agentúru na svete Agence Havas (1940 rozpustená, 1944 obnovená ako Agence France-Presse; → AFP). Ako prvý systematicky sledoval informačné zdroje, poskytnutím informácií širokému počtu klientov znížil ich cenu a sprístupnil širokej francúzskej verejnosti.

Text hesla

Havas [ava], Charles Louis, 5. 7. 1783 Rouen – 21. 5. 1858 Bougival — francúzsky novinár. R. 1832 otvoril v Paríži kanceláriu vyhotovujúcu preklady informácií zo zahraničnej tlače pre potreby domácich redakcií. Keďže náhodný výber informácií z anglickej či z nemeckej tlače neposkytoval čitateľovi dostatočný obraz o dianí vo svete, 1835 založil prvú spravodajskú agentúru na svete Agence Havas (1940 rozpustená, 1944 obnovená ako Agence France-Presse; → AFP). Ako prvý systematicky sledoval informačné zdroje, poskytnutím informácií širokému počtu klientov znížil ich cenu a sprístupnil širokej francúzskej verejnosti.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Havas, Charles Louis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-05-13]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havas-charles-louis