havajský jazyk

Text hesla

havajský jazyk, havajčina, havajsky ’ōlelo Hawai’i — polynézsky jazyk patriaci do vých. (oceánijskej) vetvy austronézskych jazykov. Má veľmi jednoduchý fonetický systém: 5 samohlások a 8 spoluhlások. Od 1822 sa zapisuje latinkou. Hovorí ním približne 24-tis. ľudí (2010), najmä obyvatelia ostrova Niihau a časť staršej generácie na ostatných ostrovoch. V polovici 19. stor. sa používal v školách na vyučovaní, pri bohoslužbách, v súdnictve, tlači i v krásnej literatúre. Po strate nezávislosti Havajských ostrovov koncom 19. stor. začal ustupovať angličtine. Od 70. rokov 20. stor. prežíva intenzívnu revitalizáciu, 1978 sa stal úradným jazykom krajiny (popri angličtine).

Zverejnené vo februári 2008.

Havajský jazyk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havajsky-jazyk