havajské observatóriá

Text hesla

havajské observatóriá — voľný názov astronomických observatórií umiestnených na ostrove Havaj na vrchole sopiek Mauna Kea a Mauna Loa, ako aj na sopke Haleakala na ostrove Maui. Vznik havajských observatórií sa datuje do 1967, keď bol založený Astronomický ústav (Institute for Astronomy) pri Havajskej univerzite.

Postupne bolo na Mauna Kea vo výške okolo 4 200 m n. m. vybudovaných 13 ďalekohľadov (Mauna Kea Observatories) patriacich rôznym štátom (9 optických a infračervených, 3 submilimetrové, 1 rádiový), ktoré využívajú mimoriadne priaznivé pozorovacie podmienky (vysoká nadmorská výška, suchá a bezoblačná klíma, relatívne stabilná teplota); prvý ďalekohľad s priemerom objektívu 2,2 m bol spustený do prevádzky 1970. Keckove ďalekohľady s priemerom zrkadla 10 m sú najväčšie optické ďalekohľady (pracujú aj v infračervenej oblasti) a Maxwellov ďalekohľad (JCMT) je najväčší submilimetrový ďalekohľad na svete. Skúmajú objekty slnečnej sústavy, hviezdy, exoplanéty, vzdialené galaxie a v nich sa nachádzajúce objekty (napr. hviezdokopy), medzihviezdnu a medziplanetárnu hmotu a i.

Na Mauna Loa sú umiestnené ďalekohľady na pozorovanie Slnka (Mauna Loa Solar Observatory), ktoré prevádzkuje High Altitude Observatory v Boulderi (Colorado) a sú zamerané na výskum Slnka (fotosféra, chromosféra, koróna) v rôznych vlnových dĺžkach a prejavov jeho aktivity.

Na vrchole sopky Haleakala je umiestnené Meesovo observatórium (Mees Solar Observatory) zamerané na sledovanie magnetického poľa Slnka a prejavov jeho aktivity (slnečné škvrny), získavanie spektroheliogramov vo svetle viacerých spektrálnych čiar a pozorovanie slnečnej koróny a fotometrického indexu slnečných škvŕn.

Havajské observatóriá, ďalekohľady na Mauna Kea
Názov Typ Priemer zrkadla alebo antény (m) Prevádzkovateľ V prevádzke od
UH 0,6 m optický 0,6 Havajská univerzita (USA) 1968
UH 2,2 m optický 2,2 Havajská univerzita (USA) 1970
IRTF (Infrared Telescope Facility) infračervený 3,0 Havajská univerzita pre NASA (USA) 1979
CFHT (Canada-France-Hawaii Telescope) optický, infračervený 3,6 Kanada, Francúzsko, USA 1979
UKIRT (United Kingdom Infra-Red Telescope) infračervený 3,8 Spojené kráľovstvo 1979
Keck I (W. M. Keck Observatory) optický, infračervený 10,0 USA 1993
Keck II (W. M. Keck Observatory) optický, infračervený 10,0 USA 1996
Subaru optický, infračervený 8,2 Japonsko 2000
Gemini (Gemini Northern Telescope) optický, infračervený 8,1 USA, Spojené kráľovstvo, Kanada, Čile, Austrália, Argentína, Brazília 1999
CSO (Caltech Submillimeter Observatory) submilimetrový 10,4 USA 1987
JCMT (James Clerk Maxwell Telescope) submilimetrový 15 Spojené kráľovstvo, Kanada, Holandsko 1987
SMA (Submillimeter Array) submilimetrový 8 antén s priemerom 6 m USA, Taiwan 2003
VLBA (Very Long Base Array) rádiový 25 USA 1993

Zverejnené vo februári 2008.

Havajské observatóriá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havajske-observatoria