Haüy, René Just

Text hesla

Haüy [aüi], René Just, 28. 2. 1743 Saint-Just-en-Chaussée – 3. 6. 1822 Paríž — francúzsky mineralóg, zakladateľ vedeckej kryštalografie. Kanonik v Notre-Dame a zároveň od 1802 profesor mineralógie na Sorbone a v Národnom prírodovednom múzeu (Muséum national d’histoire naturelle) v Paríži. Zaslúžil sa o poznanie vnútornej stavby minerálov, vypracoval hypotézu o mriežkovej štruktúre kryštálov. Veľa minerálov určil a opísal. Zistil, že kryštály kalcitu sa pri mechanickom namáhaní rozpadajú vždy tak, že vytvárajú klence s plochami zvierajúcimi rovnaké uhly rovnako ako jemný kalcitový prach, ktorý pozoroval pod mikroskopom. Podľa neho rozpad kalcitu pokračuje až po najmenší klenec, ktorý sa nedá už ďalej rozdeliť bez toho, aby sa neporušila základná stavebná jednotka uhličitanu vápenatého. Najmenšie čiastočky nazval štiepne tvary. Najvýznamnejšie diela: Rozprava o teórii štruktúry kryštálov aplikovanej na niekoľko druhov kryštalizujúcich látok (Essai d’une théorie sur la structure des cristaux appliquée à plusieurs genres de substances crisstallisées, 1784), Príručka mineralógie (Traité de minéralogie, 1801), Príručka kryštalografie (Traité de cristallographie, 1822) a i.

Zverejnené vo februári 2008.

Haüy, René Just [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hauy-rene-just