hauský jazyk

Text hesla

hauský jazyk, hauština, hausky harshèn hausa, hausa — najvýznamnejší čadský jazyk z afroázijskej jazykovej rodiny. Je rozšírený v sev. Nigérii a susedných oblastiach Nigeru (pôvodný areál hauského jazyka), ako aj v Kamerune, Ghane, Benine, Togu a i. afrických krajinách. Plní aj funkciu interetnického jazyka; asi 74 mil. používateľov (2016). Existuje v ňom bohatá orálna literatúra, ako aj literatúra písaná arabským písmom (ajami), a to najmä historiografická, napr. Kronika Kana opisujúca tradičnú históriu hauských štátov a ich vládcov sarki (sarkin), ale aj náboženská literatúra a poézia. Od konca 19. stor. sa zapisuje aj latinkou (boko). V jeho fonetickom systéme sa vyskytuje 5 samohlások, 4 dvojhlásky, typické sú spoluhlásky s hrtanovým záverom. V slovnej zásobe je veľa výpožičiek najmä z arabčiny a angličtiny.

Zverejnené vo februári 2008.

Hauský jazyk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hausky-jazyk