haskala

Text hesla

haskala [hebr.] — európske židovské osvietenské hnutie v období od 70. rokov 18. stor. do 80. rokov 19. stor. Jeho cieľom bolo šíriť vzdelanie (haskala = hebr. vzdelanie) a odstrániť izoláciu Židov v getách, a zmeniť tak ich tradičnú existenciu v prospech krajiny, v ktorej žili, a ich samotných. Reakcie na haskalu boli rôzne. Niektoré menšiny sa úplne asimilovali a zriekli sa svojej identity, iné sa, naopak, vzdali akýchkoľvek osvietenských snáh. Väčšina Židov reformy prijala, požiadavku úplnej asimilácie však odmietla a požadovala integráciu. Ďalšia reakcia mala nacionálny charakter, čiže Židia prijali zmeny, ale naplnené novým, moderným židovským obsahom. Za priekopníka hnutia je považovaný M. Mendelssohn a jeho spolupracovníci.

Zverejnené vo februári 2008.

Haskala [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haskala