hašiš

Text hesla

hašiš [arab.] — návyková droga patriaca medzi kanabinoidy. Tmavá gumovitá látka získavaná zo žltkastej živice produkovanej kvitnúcimi vrcholmi samičích rastlín konopy hašišovej (Cannabis sativa var. indica). Hlavná účinná látka drogy podmieňujúca jej psychotropný účinok je ∆9-tetrahydrokanabinol (THC). Hašiš sa fajčí v impregnovanom tabaku alebo sa žuje, prípadne sa pridáva do jedál a nápojov. Účinok drogy závisí od situácie, osobnosti užívateľa, spôsobu podania a množstva dávky. Po užití sa po prechodnom štádiu stiesnenosti dostavuje eufória, niekedy vznikajú i zrakové a sluchové halucinácie. Pri dlhodobom užívaní sa dostavujú poruchy pamäti a intelektu a môže nastať úplná devastácia osobnosti.

Užívanie hašiša bolo známe oddávna najskôr v Indii a Perzii, v 8. – 7. storočí pred n. l. v Mezopotámii, odkiaľ preniklo do arabského kultúrneho priestoru (→ asasínovia), v 5. – 4. storočí u Skýtov (podľa Hérodota), poznali ho aj Tráci a Kelti. Zrejme ako prvý Európan opísal účinky hašiša cestovateľ Marco Polo, zmienky o ňom sú aj vo viacerých literárnych dielach (napr. v Dekamerone).

Zverejnené vo februári 2008.

Hašiš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hasis