Hase, Karl August von

Text hesla

Hase [háze], Karl August von, 25. 8. 1800 Niedersteinbach – 3. 1. 1890 Jena — nemecký evanjelický teológ a cirkevný historik. Od 1823 súkromný docent na teologickej fakulte univerzity v Tübingene, od 1828 na filozofickej fakulte univerzity v Lipsku, od 1830 profesor cirkevných dejín na univerzite v Jene. Autor diela Cirkevné dejiny (Kirchengeschichte, 1834), ktoré vyšlo v jedenástich prepracovaných vydaniach, a Príručky protestantskej polemiky proti rímskokatolíckej cirkvi (Handbuch der protestantischen Polemik gegen die römisch-katholische Kirche, 1862).

Zverejnené vo februári 2008.

Hase, Karl August von [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hase-karl-august-von