harvardská národohospodárska škola

Text hesla

harvardská národohospodárska škola, harvardská škola, harvardská škola politickej ekonómie — smer ekonomického myslenia, ktorý vznikol v období 1. svetovej vojny v USA s cieľom študovať hospodárske cykly a skúmať a prognózovať hospodársky vývoj, resp. konjunktúru (→ konjunktúra, význam 1) za pomoci metód štatistickej a matematickej analýzy. Harvardskú národohospodársku školu predstavoval najmä tím pracovníkov Výboru ekonomického výskumu (angl. Committee on Economic Research) pri Harvardovej univerzite v Cambridgei (Massachusetts) pod vedením Warrena Miltona Personsa (*1878, †1937), teoreticky vychádzajúci z učenia W. C. Mitchella, predstaviteľa empirického smeru americkej inštitucionálnej ekonomickej teórie v medzivojnovom období. Jednou z metód výskumu pri predpovediach všeobecného hospodárskeho vývoja bolo vypracovanie konjunktúrneho barometra. Vznik školy bol podmienený potrebou nájsť prostriedky na odstránenie príčin ekonomických kríz, riešiť naliehavé teoretické otázky v oblasti ekonomiky a využiť riešenia v praxi. Výskumy boli štedro finančne podporované. Podľa vzoru harvardskej národohospodárskej školy vznikli neskôr výskumné inštitúcie zameriavajúce sa na výskum konjunktúry aj v iných krajinách (Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Rakúsko a i.).

Text hesla

harvardská národohospodárska škola, harvardská škola, harvardská škola politickej ekonómie — smer ekonomického myslenia, ktorý vznikol v období 1. svetovej vojny v USA s cieľom študovať hospodárske cykly a skúmať a prognózovať hospodársky vývoj, resp. konjunktúru (→ konjunktúra, význam 1) za pomoci metód štatistickej a matematickej analýzy. Harvardskú národohospodársku školu predstavoval najmä tím pracovníkov Výboru ekonomického výskumu (angl. Committee on Economic Research) pri Harvardovej univerzite v Cambridgei (Massachusetts) pod vedením Warrena Miltona Personsa (*1878, †1937), teoreticky vychádzajúci z učenia W. C. Mitchella, predstaviteľa empirického smeru americkej inštitucionálnej ekonomickej teórie v medzivojnovom období. Jednou z metód výskumu pri predpovediach všeobecného hospodárskeho vývoja bolo vypracovanie konjunktúrneho barometra. Vznik školy bol podmienený potrebou nájsť prostriedky na odstránenie príčin ekonomických kríz, riešiť naliehavé teoretické otázky v oblasti ekonomiky a využiť riešenia v praxi. Výskumy boli štedro finančne podporované. Podľa vzoru harvardskej národohospodárskej školy vznikli neskôr výskumné inštitúcie zameriavajúce sa na výskum konjunktúry aj v iných krajinách (Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Rakúsko a i.).

Zverejnené vo februári 2008.

Harvardská národohospodárska škola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harvardska-narodohospodarska-skola