Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Text hesla

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics [smitsonjen centr estrofiziks] — astrofyzikálny ústav v Cambridgei (Massachusetts) v USA. Vznikol 1973 administratívnym zlúčením observatória Harvard College Observatory (založené 1839) patriaceho Harvardovej univerzite a Smithsonian Astrophysical Observatory (založené 1890). Jeho zameranie je veľmi rôznorodé, rieši problematiku atómovej a molekulárnej fyziky, astrofyziky vysokých energií, optickej a infračervenej astronómie, rádioastronómie a slnečnej, stelárnej a teoretickej astrofyziky, zaoberá sa prípravou prístrojov pre pozemské observatóriá (detektory pre optické ďalekohľady, ako aj pre ďalekohľady detegujúce submilimetrové rádiové žiarenie), umelé družice Zeme a kozmické sondy skúmajúce žiarenie gama a röntgenové žiarenie, ako aj aplikáciou počítačov pri riešení problémov teoretickej astrofyziky.

Zverejnené vo februári 2008.

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harvard-smithsonian-center-astrophysics