Hartmann, Eduard von

Text hesla

Hartmann, Eduard von, 23. 2. 1842 Berlín – 5. 6. 1906 Gross-Lichterfelde, dnes súčasť Berlína — nemecký filozof, zástanca filozofie nevedomého, kategoriológ. Bol ovplyvnený voluntarizmom a pesimizmom A. Schoppenhauera a filozofiou identity F. Schellinga. Kriticky sa postavil proti vtedajšiemu pozitivizmu. Patrí medzi predchodcov iracionalizmu, ako aj medzi zakladateľov vitalizmu a modernej filozofie života. Nevedomie definoval ako tretiu skutočnosť po vedomí a hmote. Keďže nevedomie obsahuje predstavy všetkých vecí, je vševedúce a všemohúce. Podľa Hartmanna sú všetky druhy vnímania nevedomé, uvedomované sú len jeho výsledky. Hlavné diela: Filozofia nevedomého (Philosophie des Unbewusstes, 1869), Estetika (Ästhetik, 1887), Učenie o kategóriách (Kategorienlehre, 1896), Dejiny metafyziky (Geschichte der Metaphysik, 1900).

Text hesla

Hartmann, Eduard von, 23. 2. 1842 Berlín – 5. 6. 1906 Gross-Lichterfelde, dnes súčasť Berlína — nemecký filozof, zástanca filozofie nevedomého, kategoriológ. Bol ovplyvnený voluntarizmom a pesimizmom A. Schoppenhauera a filozofiou identity F. Schellinga. Kriticky sa postavil proti vtedajšiemu pozitivizmu. Patrí medzi predchodcov iracionalizmu, ako aj medzi zakladateľov vitalizmu a modernej filozofie života. Nevedomie definoval ako tretiu skutočnosť po vedomí a hmote. Keďže nevedomie obsahuje predstavy všetkých vecí, je vševedúce a všemohúce. Podľa Hartmanna sú všetky druhy vnímania nevedomé, uvedomované sú len jeho výsledky. Hlavné diela: Filozofia nevedomého (Philosophie des Unbewusstes, 1869), Estetika (Ästhetik, 1887), Učenie o kategóriách (Kategorienlehre, 1896), Dejiny metafyziky (Geschichte der Metaphysik, 1900).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hartmann, Eduard von [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-03-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hartmann-eduard-von