Harrodov-Domarov model

Text hesla

Harrodov-Domarov model [hero-] — neokeynesovský model ekonomického rastu zisťujúci funkčný vzťah medzi mierou rastu hrubého domáceho produktu g na jednej strane a sklonom k úsporám s (→ sklon k úsporám) a kapitálovým koeficientom k, kde g = s/k, na druhej strane. Miera ekonomického rastu je teda v tomto modeli priamoúmerná veľkosti sklonu k úsporám a nepriamoúmerná veľkosti kapitálového koeficientu. Model je syntézou analýz rastových procesov vypracovaných nezávisle od seba britským ekonómom H. R. F. Harrodom a americkým ekonómom E. D. Domarom. Po 2. svetovej vojne sa využíval v menej rozvinutých krajinách pri ekonomickom plánovaní na postulovanie výšky sklonu k úsporám potrebného na dosiahnutie stanovenej miery ekonomického rastu.

Zverejnené vo februári 2008.

Harrodov-Domarov model [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-04-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harrodov-domarov-model