Harmónia

Text hesla

Harmónia — v gréckej mytológii dcéra boha Area a jeho milenky Afrodity (podľa inej verzie Dia a Elektry), ochrankyňa vedy a teórie. Na svadbe Harmónie a tébskeho kráľa Kadma sa zúčastnili všetci bohovia s darmi, z ktorých najskvostnejšie priniesli nešťastie. Náhrdelníkom vytvoreným Héfaistom neskôr podplatil Polyneikés Erifylu (gr. Erifylé), aby prezradila úkryt manžela Amfiaraa (gr. Amfiaraos), a tak sa musel zúčastniť v boji siedmich proti Tébam, v ktorom našiel smrť. Z manželstva Harmónie a Kadma pochádzajú deti Agaué, Autonoé, Inó, Semelé a Polydóros i vnuk Aktaión. Podľa básnika Pindara zaviezol voz ťahaný drakmi Kadma s Harmóniou do ríše blažených, podľa neskoršej tradície (Ovídius) Harmónia s manželom opustili Téby a v Ilýrii ich bohovia premenili na hady. Svadba Harmónie s Kadmom sa stala námetom výtvarných (zachované dve vázové maľby asi z konca 6. stor. pred n. l.) i literárnych diel (Roberto Calasso: Svadba Kadma a Harmónie, 1988).

Zverejnené vo februári 2008.

Harmónia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harmonia-0