Haré Krišna

Text hesla

Haré Krišna, Haré Kršna —

1. zvolanie na pozdrav ako prejav úcty hinduistickému bohu Krišnovi (Kršnovi), ktorý je považovaný za vtelenie boha Višnua nazývaného aj Hari (Haré je zvolanie Ó, Hari!);

2. časť známej višnuovskej mantry;

3. neoficiálny názov moderného náboženského hnutia Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu (angl. International Society for Krishna Consciousness, skr. ISKCON), ktoré 1966 založil indický náboženský aktivista a mysliteľ pochádzajúci z Bengálska Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda (*1896, †1977). Misijné poslanie hnutia spočíva predovšetkým v propagácii myšlienok obsiahnutých v Bhagavadgíte a Bhágavatapuráne v duchu gaudíjskej višnuistickej tradície, ktorá vieroučne nadväzuje na učenie stredovekého bengálskeho hinduistického svätca, reformátora Čaitanju a jeho nasledovníkov (→ čaitanjovské hnutie). Značná časť stredovekých višnuistických mysliteľov sa doktrinárne opiera o učenie bhakti (hlásajúce oddanosť a neobmedzenú lásku k bohu) a filozofický monizmus (advaita). Hinduistický boh Krišna (ako jedna z inkarnácií boha Višnua) sa chápe ako najvyššia duchovná (božská) bytosť sveta (plná expanzia Višnua), ktorej uctievaním a pochopením sa človeku dostáva dokonalého náboženského poznania a sebarealizácie. Prívrženci hnutia propagujú svoje učenie ako védske v rozpore s odborným chápaním klasického védskeho náboženstva. K výrazným znakom hnutia patria vegetariánstvo, verejné spievanie bhadžanov i mantier venovaných Krišnovi a propagácia sexuálnej abstinencie. Hnutie Haré Krišna má svojich prívržencov aj na Slovensku (Nová Ekačakra v Abranovciach, Bhaktiloka v Chorvátskom Grobe, sieť reštaurácií Góvinda v Bratislave, Prešove a Košiciach).

Text hesla

Haré Krišna, Haré Kršna —

1. zvolanie na pozdrav ako prejav úcty hinduistickému bohu Krišnovi (Kršnovi), ktorý je považovaný za vtelenie boha Višnua nazývaného aj Hari (Haré je zvolanie Ó, Hari!);

2. časť známej višnuovskej mantry;

3. neoficiálny názov moderného náboženského hnutia Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu (angl. International Society for Krishna Consciousness, skr. ISKCON), ktoré 1966 založil indický náboženský aktivista a mysliteľ pochádzajúci z Bengálska Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda (*1896, †1977). Misijné poslanie hnutia spočíva predovšetkým v propagácii myšlienok obsiahnutých v Bhagavadgíte a Bhágavatapuráne v duchu gaudíjskej višnuistickej tradície, ktorá vieroučne nadväzuje na učenie stredovekého bengálskeho hinduistického svätca, reformátora Čaitanju a jeho nasledovníkov (→ čaitanjovské hnutie). Značná časť stredovekých višnuistických mysliteľov sa doktrinárne opiera o učenie bhakti (hlásajúce oddanosť a neobmedzenú lásku k bohu) a filozofický monizmus (advaita). Hinduistický boh Krišna (ako jedna z inkarnácií boha Višnua) sa chápe ako najvyššia duchovná (božská) bytosť sveta (plná expanzia Višnua), ktorej uctievaním a pochopením sa človeku dostáva dokonalého náboženského poznania a sebarealizácie. Prívrženci hnutia propagujú svoje učenie ako védske v rozpore s odborným chápaním klasického védskeho náboženstva. K výrazným znakom hnutia patria vegetariánstvo, verejné spievanie bhadžanov i mantier venovaných Krišnovi a propagácia sexuálnej abstinencie. Hnutie Haré Krišna má svojich prívržencov aj na Slovensku (Nová Ekačakra v Abranovciach, Bhaktiloka v Chorvátskom Grobe, sieť reštaurácií Góvinda v Bratislave, Prešove a Košiciach).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Haré Krišna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hare-krisna