harám

Text hesla

harám [arab.], haram — v islame zakázané činy. Z piatich kategórií ľudských činov vymedzených právnou vedou harám predstavuje tie, ktoré sú v rozpore s islamským právom (šaríou) a podliehajú tvrdým trestom. Jednotlivé právne školy (mazhaby) uplatňujú vlastnú hierarchiu závažnosti porušenia zákazov a trestov. Všeobecne sa harám vzťahuje predovšetkým na rebéliu proti najvyššej náboženskej autorite, na odpadlíctvo od viery a na herézu, ale aj na lúpež, cudzoložstvo, požívanie alkoholu, hazardné hry a i. K harámu sa zaraďujú aj zákazy týkajúce sa stravy (zakázané je konzumovať bravčovinu, ale aj mäso iných zvierat, ktoré neboli usmrtené predpísaným spôsobom). V zmysle príkazu vyhýbať sa zakázaným činom môže pojem harám poukazovať na posvätnosť niečoho (napr. mešita je posvätný dom, t. j. bajt al-harám, a Mekka a jej okolie tvorí posvätný okrsok harámu).

Zverejnené vo februári 2008.

Harám [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haram