Haóma

Text hesla

Haóma — iránsky boh, významná súčasť mazdaistického kultu. Víťazil nad smrťou, prinášal zdravie, zabezpečoval plodnosť a bohatú úrodu. V Aveste sa o ňom hovorí ako o zlatom a žiarivom bohu. Ahura Mazda ho vysvätil za kňaza boha Mithru, aby mu prinášal obete. Iránskym vládcom poskytoval Haóma silu potrebnú na zdolanie nepriateľov.

Text hesla

Haóma — iránsky boh, významná súčasť mazdaistického kultu. Víťazil nad smrťou, prinášal zdravie, zabezpečoval plodnosť a bohatú úrodu. V Aveste sa o ňom hovorí ako o zlatom a žiarivom bohu. Ahura Mazda ho vysvätil za kňaza boha Mithru, aby mu prinášal obete. Iránskym vládcom poskytoval Haóma silu potrebnú na zdolanie nepriateľov.

Zverejnené vo februári 2008.

Haóma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haoma