hanífovia

Text hesla

hanífovia [arab.] — v Koráne označenie zbožných ľudí, ktorí boli už v predislamskom období (→ džáhilíja) vyznávačmi jediného boha a nepatrili k židom ani ku kresťanom. Ako haníf (opravdivý veriaci) je v Koráne označovaný predovšetkým Ibráhím (bibl. Abrahám), ktorý bol bezvýhradne odovzdaný jedinému bohu a odmietal modloslužobníctvo, haníf bol i prorok Mohamed. V islamských náboženských spisoch v 8. – 10. stor. sa termín haníf používal aj ako synonymum označenia moslim.

Zverejnené vo februári 2008.

Hanífovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hanifovia